Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Şöyle bir bilgi var:

ISTANBUL ve TRAKYA ŞEKER FABRiKALARI Türk Anonim Şirketinden: Alpullu'daki merkez binası kapı ve pencere doğramaları münakasaya konulduğundan 1932 çarşamba günü öğleye kadar Şirketin Bahçekapı'ya  müracaatları ilân olunur. Taliplerin Vakıf hanındaki idare merkezine Kapı ve pencere münakasasi.... (www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/1932/11/1/7.xhtml)

Bu bilgiden Müdüriyet Binasının 1932 yılının on birinci ayında tamamlandığı ve 1933 yılının ilk aylarında faaliyete geçtiğini çıkarabiliriz.

Yapı değişik şekillerde adlandırılmış:  "Merkez Binası"... "Muhasebe Dairesi", "Müdüriyet Bürosu", "Müdüriyet-i Umumiye Binası" (Genel Müdürlük). Günümüzde sokaktaki vatandaşın dilindeki adı, " Ofis Binası"... Kısa ve kolay söyleniyor. Müdüriyet-i Umumiye sözcüğünden şunu anlıyoruz ki, başlangıçta "Genel Müdürlük" olarak değerlendiriliyormuş. Yani, Hayri İpar'ın makamı. Fakat sonraları dört fabrika birleşip kurum TŞF-AŞ haline gelince "Genel Müdürlük" sözcüğü iptal olmuş, sadece "Müdürlük" olarak kalmış.

Orada ofis işlemlerini yerine getiren halk için ise yapı sadece  "Ofis Binası"...

25 Ağustos 1933 tarihli Edirne Milli Gazetede bu bina için şu tanımlama yapılıyor: "Bekleme salonundan tutunuz, müdür, hademe, memur, muhasebe ve tuvalet odalarına varıncaya kadar şık  yuvaları içinde toplamış, taştan yapılı zarif bir bina" (Seçkin, 2019, s. 94).

İki katlı.... Zemin katı beş odalı ve burada Muhasebe Servisi, muhasebe uzmanı, Ticaret Servisi ve Vezne var. Satış ve satın alma departmanına tek ad verilmiş: "Ticaret Servisi"... Birinci katta sekiz oda var. Fabrika müdürü, Ziraat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Muhaberat Servisi (Yazışmalar Servisi), Harita Servisi, (pancar ekilecek yerlerin haritasını çıkarır, çiftçilerin pancar ekim taahhütlerini belirler) ve İdare Amirinin bürosu...

Mimarisi Teliçi Evlerine benzetilmiş. Pencereli yarım atkı söveli. Binaya güzel bir görünüm katıyor. Sonraki yıllarda söveler bina cephesinden farklı olarak beyaza boyanmış. Söveli bu tasarım "Türk usulü" sayılıyor. Çünkü Osmanlı zamanında yapılan pek çok binada neo-klasik süsleme ögesi olarak kullanılıyor. İkinci katın yola bakan bölümündeki pencereleri panjurlu… Akşam güneşinin yakıcılığını azaltmak için yapılmış olmalı.
---
1.12.1975 tarihinde ofis binasına 250 metre kare büyüklüğünde bir ilave yapılmış. Nereye ve nasıl tespit edemedik.
---

Ofis Binasının önündeki yolun adı Atatürk Caddesi... Şeker Fabrikası ve Atatürk Caddesi birlikteliği...

---

Müdüriyet Binası

 
ofisb_1
ofisb_2
ofisb_3
ofisb_4
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z