Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Pancarın şekeri alındıktan sonra elde edilen şerbetin filtre edilmesi sonucu ortaya çıkan koyu kıvamdaki tortu. İşlenen pancarın yaklaşık yüzde 5'i (%4,5'uğu) melas olarak ortaya çıkıyor.

Melas ekonomik değere sahip bir ürün. Maya fabrikaları ondan maya ve enzim yapmak için yararlanıyor. Ayrıca çiftçiler melası hayvanların yemlerine katıyorlar. Çünkü melas denen ürün belli aralık değerlerde içinde şeker içeriyor. Bunun dışında içerdiği azotlu maddeler nedeniyle besiciliğe elverişli ve protein varlığı yüksek bir yem maddesi. Suda seyreltilerek veya diğer yem maddelerine karıştırılarak hayvanlara veriliyor.

Bir dönem melas/ispirto fabrikası varmış... 1928 yılında açılmış... Melastan ispirto yapılıyormuş. Kadir Özçetin'in bildirdiğine göre fabrikanın büyüme ve genişleme (tevsii) çalışmaları sırasında bu tesis kapatılmış.
----
Günümüzde melas satışı başlı başına bir uğraşı alanı geldi. Bu konuda Alpullu'da hizmet veren bir işletme var: Karataş Yem Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.... Melas ithalatı ve ihracatı yapıyor. Alpullu'daki melas yeterli olmayınca yurtdışından melas getirip satıyor.
---
Melas işi karlı... Pelet yemlere karıştırılarak hayvanlara veriliyor, kömürü preslemek için kullanılıyor, eczacılıkta ondan yararlanılıyor ve daha bir çok alanda...
----
Ali Cenani Ercan'ın Alpullu Şeker Fabrikası'nın artığı alan melası alma isteği.
DAB, Yer bilgisi:171 - 189 - 20, Belge Tarihi :   01.04.1944-00.00.0000
-----
 .

Melas

 
alpullu-melas-1
alpullu-melas-2
alpullu-melas-3
alpullu-melas-4
alpullu-melas-5
alpullu-melas-6
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z