Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
T. C. Ulaştırma Bakanlığı
28 . 2 . 1966
Özel Kalem Müdürlüğü
Kayıt No. : 800/1 Konu : İstanbul - Kırklareli Mototren seferleri Hk.

Millet Meclisi Başkanlığına İlgi : 21 . 2 . 1966 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 3/73-1338/5937 sayılı yazıya. Kırklareli ile Istanbul arasındaki motorlu tren seferlerinin yeniden ihdası hususunda ne düşünüldüğüne dair Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin yazılı soru önergesi cevabıdır.

Evvelce İstanbul - Kırklareli - İstanbul arasında mototren seferleri işletilmekte iken hiç rağbet görmediğinden, İşletme için zararlı olan (bu servis lağvedilmiş ve mototren seferi yolcusu daha fazla olan Uzunköprü - İstanbul arasına çevrilmiştir. Bununla beraber, İstanbul'dan saat 9,00 da hareket eden mototrene binen bir yolcunun Alpullu'da 2,5 saat intizardan sonra aktarma suretiyle Kırklareli'ne ve Kırklareli'nden saat 13,20 de kalkan yolcu trenine binen bir yolcunun Alpullu'da yarım saat intizardan sonra mototrene aktarma suretiyle İstanbul'a devamları mümkün bulunmaktadır. Elimizde bulunan motorlu tren miktarı ise, mevcut seferleri güçlükle karşılamakta, bayram ve sair tatil günleri husule gelen yolcu izdihamının hafifletilmesi için mototrenlerin istenildiği şekilde takviyesi dahi yapılamamaktadır. Bu durum karşısında Kırklareli'ne mototren işletilmesi düşünülmemektedir. Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.

Seyfi Öztürk
Ulaştırma Bakanı

Mototren

 
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z