Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Yenilik namına şımarıklık,...Asrilik diye delilik...

Bu, 1930'larda kullanılan bir ifade... İfratkârlık'a karşı itidali, aklı başında olmayı öneren bir cümle. Yenilik ve asrilik sözcükleri efsunlu, büyülü karşı konulamaz iki kelime. Yenilik ve asriliğin itidal dairesinde olması normal karşılanıyor. Ne zamanki yenilik ve asrilik adına çılgınlıklar yapılıyor, o zaman nirengi noktasıyla oynanıyor ve insanlar bundan rahatsız oluyorlar.

"Modern" sözcüğü hem yeniliği, hem de asriliği içeriyor. Asrilik, yani güncel olan... Cari, geçerli, yaygın bir şekilde uygulanan ve kullanılan...

---
Modern davranışlardan biri de belediyelik yerlerde bahçede tavuk beslememek... Çünkü maaşın var, gelirin iyi, niçin tavuk, ördek besleyecekmişsin ki...

Gelin görün ki kazın ayağı öyle değil... Düşük gelirli insanların tamamı bahçelerinde tavuk, ördek besliyor. Yumurtaya, bir misafir geldiğinde ete para vermek istemiyor. Tavuk ve ördek beslemek  sıradan insanların bir anlamda can simidi. Fakat belediye teşkilatları, belediye yöneticileri bunu istemiyorlar. Çünkü onların tuzları kuru. "Ne gerek var ki" diyorlar. Tavuk beslemenin şehir hayatına uygun olmadığını düşünüyorlar. Hatta kooperatif evleri yaptıklarında bahçede küçük bir köpek kulübesinden başka hiç bir şey olmasın istiyorlar. Ne kömürlük, ne ardiye, ne kümes, ne de herhangi bir şey... Batıda gördükleri o süslü evlere benzesin istiyorlar. Ama başaramıyorlar, çünkü burası Amerika veya Almanya değil... Bahçelerimiz ıvır zıvır öbekleri, kömürlük, samanlık, sundurma, odun yığınlarıyla dolu. Evimizde buzdolabı, çamaşır makinesi var o açıdan moderniz ama, tavuk, kedi köpek sürüleri beslemek açısından değil. Yarı moderniz veya bazılarının sahip olduğu modernlik anlayışına hiç sahip olamayacağız.
---
Fabrikanın kasabaya getirdiği yüksek kültür ve modernite… Olimpik spor köyü...


---

yeni mekteb, pazar, doktor, hastane,
elektrik, sinema, tiyatro, musiki,
spor

--
"kitsch‘in ve popüler kültürün yükselişi açısından Amerikan modernist sanat ve kültüründe 1930'lardan 1970'lere yaşanan dönüşümler son derece önemlidir.  Kitsch, müşterilerinden sadece paralarını talep eder. Avangart (öncü sanat) ise, Greenberg'e göre, “istinai bir tarih bilincinin, yeni bir toplum eleştirisinin ve tarihsel eleştirinin” temsilidir. Kitsch ürünleri, tekellerin büyük yatırımlarıyla sermayeleştirilmiştir, metalaşmıştır. Dolayısıyla ABD dünyanın en büyük kitsch ihracatcısı haline gelmiştir. bir sömürgeden diğerine turlayıp yerli kültürleri kovacağını ve böylece dünyanın ilk evrensel kültürü haline geleceğini öngörür. Ve bu öngörü kapitalizmin gelişme yasası açısından yanlış değildir. İşte, Türkiye dahil dünyanın bütün ülkelerine dayatılan, pompalanan Holywood ürünü Rambolar, Herry Poterler vb filmler, pembe, polisiye, bilim-kurgu romanları, çizgi romanlar, artistlerin çoğaltılmış resimleri vb, yoğun gürültüden başka bir özelliği olmayan müzik türleri, hepsi kitsch ürünleridir"
----


Moderen
 
0-alpullu-moderen-1
0-alpullu-moderen-2
0-alpullu-moderen-3
0-alpullu-moderen-4
0-alpullu-moderen-5
0-alpullu-moderen-6
0-alpullu-moderen-7
0-alpullu-moderen-8
0-alpullu-moderen-9
0-alpullu-moderen-10
0-alpullu-moderen-11
0-alpullu-moderen-12
0-alpullu-moderen-13
0-alpullu-moderen-14
0-alpullu-moderen-15
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z