A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
İlkokul İlk Şeker İlk Taksiler İstasyon İstihbarat Servisi İstiklal Savaşı İspirto Fabrikası İşletme Binası İtfaiye
İsimler - (Bildiklerim) 1 Medya Çalışanları 2 Sporcular 3 Askerler, Polisler 4 Öğretim Üyeleri 5 Edebiyatçılar 6 Öğretmenler 7 Fabrika Mensubu 8 Bekçiler 9 Esnaf ve Zanaatkarlar 10 Şoförler 11 Demiryolcular 12 Hamamcılar 13 Sağlık Çalışanları 14 At Arabacıları 15 Din Görevlileri 16 Kamu Çalışanı 17 Çftlik Personeli 18 Kooperatifçiler 19 Kantinciler 20 Sendikacılar 21 Belediyeciler 22 Mezarcılar 23 Çiftçiler 24 Sütçüler 25 Tavukçular 26 Arıcılar 27 Müzisyenler 28 Berberler 29 Postacılar 30 Sanatçılar 31 Mimarlar 32 Fotografçılar 33 Politik Figürler 34 Yöneticiler 35 Muhtarlar 36 İtfaiyeciler 37 Mühendisler 38. İnşaat Ustaları 39 Eczacılar 40 Doktorlar Diş Hekimleri

İlkokul        (Diğer ilkokul resimleri)

 
Olaya "bina" ve "müessese" olarak bakmamız gerekiyor... Müessese olarak iki ilkokulumuz olmuş.

Merkez İlkokulu, Samafor İlkokulu...

Samafor İlkokulu 10-12 sene kadar hizmet vermiş, 1995 yılında kapanmış. Günümüzde sadece Merkez İlkokulu var. Tek olması nedeniyle ona "Merkez İlkokulu" dememizin anlamı yok, "Alpullu İlkokulu" ifadesi yeterli.

Alpullu İlkokulu
Alpullu İlkokulu'nun üç farklı binası olmuş. Bu yüzden belli yaşın üzerindeki kişiler İlkokuldan söz ederken hangi binayı kastettiklerine dikkat etmek gerekir.

İlk İlkokul Binası
Alpullu'da ilkokul 1928-29 eğitim-öğretim yılında açılmış. Kaç öğrencisi vardı bilmiyoruz. O yıllarda Alpullu'da 70-75 hane var. Muhtemelen 20 öğrenci ilkokula devam ediyordu. Eğitim şimdiki Şeker Ambarı binasının içinde yapılıyormuş..

1929-1930 eğitim öğretim döneminde öğrenci sayısı 30 olmuş. 1930 yılında hane sayısı 80'e yükseliyor ve muhtarlık oluyor. Eğitim hala Şeker Ambarında yapılıyor.

İkinci İlkokul Binası
Şimdiki ortaokul binası... 1934 yılının Mayıs ayında resmi açılış töreni yapılıyor. Beş derslikli bir okul ve tek katlı... Şeker ambarındaki ilkokul yeni yapılan binasına taşınıyor. 1934-35 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçiyor. O yıllardaki  öğrenci sayısı 162'dir. Bu öğrencilerin 40 tanesi çevre köylerden gelen öğrenciler.  Büyük bir kısmı Düğüncülü'den… Gazete haberinde 1934 yılında öğrenci sayısı 200'ü geçmişti deniyor. Demek ki o civarda bir rakam… 9 Ağustos 1934 Edirne Milli Gazete'de yerini bulan "Alpullu'daki mektep binası Kırklareli'de mevcut değildir" ifadesi hatırlanmağa değer (Seçkin, 2019, s. 101). Birinci sınıfı orada okuduğum bina...

Okulun temelleri 1932 yılında atılmış olmalı. Çünkü o yıllarda Maarif Bakanlığının planlarına uygun olarak Babaeski'nin değişik köylerinde okul inşaatlarına başlanıyor. Pehlivanköy, Düğüncülü, Karahalil, Pancarköy'de beşer dersaneli, Doğanca ve Karamesutlu köylerinde üçer sınıflı okullar yapılıyor. Fakat bunların içinde Alpullu ilkokulunun planı muhtemelen fabrika tarafından Alman mimarlara çizdiriliyor. Çünkü  diğer köy okullarından farklı bir tasarıma sahip ve beş derslikli olmasına karşın daha büyük.


Üçüncü İlkokul Binası
Kendine ait ilk ilkokulu binası şimdiki Ortaokul-Lise... Fabrikanın ilk yıllarında orası beş sınıflı  ilkokul binası olarak yapılmış. Söz konusu "Eski ilkokul Binası" için lütfen "Ortaokul" maddesine bakınız. Biz 1963 yılında Düğüncülü yolu yanındaki yeni ilkokul binasına taşındık. O yıllarda Abdurrahman bey ilkokul müdürümüzdü. Taşındığımızda birinci sınıf bitmiş, ikinci sınıfa geçmiştik. Yeni İlkokul binası ilk yapıldığında 817 metre kare büyüklüğünde imiş.

Yeni İlkokul Binası
İlkokulun 2015-2019 Stratejik Planından alıntı:

"Okulumuz Şeker Sanayi Mensupları Hayır Müesseseleri Koruma Derneği tarafından 11.09.1961 tarihinde başlanarak yaklaşık 2.5 yıllık bir süre içerisinde tamamlanmış ve 01.01.1963 tarihinde, Zemin kat, 4 dershaneli olarak eğitim-öğretime açılmıştır. Mahallenin gelişmesi nedeni ile, mevcut okul binası ihtiyaca cevap vermediğinden 01.07. 1968 tarihinde birinci (ikinci) katın inşaatına başlanmış, 31.10.1968 tarihinde 6 derslik ve 1 salondan oluşan birinci (ikinci) kat da eğitim-öğretime açılmıştır.

Yaklaşık 30 yıl sonra, mahallede yaşayan nüfusun yoğunlaşması nedeni ile okul binası ihtiyaca cevap vermemiş, ek bina ihtiyacı bir kez daha doğmuştur.24.07.1998 tarihînde başlayarak mevcut binaya bitişik olarak yapılan ek bina 25.11.1998 tarihinde tamamlanmıştır. İl Özel İdaresi tarafından yapılan 3 kat, 10 derslik,1 Kütüphane ve 1 çok amaçlı salondan oluşan ek bina 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında kullanılmaya başlanmıştır.

Okul, ilk olarak "Şeker Sanayi Mensupları Hayır Müesseseleri Koruma Derneği" tarafından yapıldığı için "ŞEKER İLKOKULU" olarak isimlendirilmiş daha sonra da ismi, 18.08.1997 tarih ve 4306 sayılı yasanın 8.maddesi gereği "Şeker İlköğretim Okulu" olmuştur.

Bina  A, B, C bloklarından oluşmaktadır.17 adet derslik, 2 adet Anasınıfı, 2 adet Teknoloji sınıfı, 1 adet Fen laboratuarı,1 adet çok amaçlı salon,1 adet kütüphane,1 adet bilişim teknoloji sınıfı bulunmaktadır.

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemi ile kademeli olarak ilkokula dönüşmüştür. Halen "Şeker İlkokulu" olarak eğitime devam etmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 1. 2. 3. ve 4. sınıflar, anasınıfı olarak eğitim vermektedir. 2015 yılında özel alt sınıf (hafif zihinsel) açılmıştır."
---
25 Şubat 1975 yılında ilkokula hazırlık amacı ile okulumuz bünyesinde anasınıfı açılmıştır ve çalışmalarıyla çevreye örnek olmuştur. 1997 – 1998 eğitim öğretim yılında 4306 sayılı yasa ile İlköğretim uygulamasına geçilmiş ve okulumuzun ismi Alpullu Şeker İlköğretim Okulu olmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçildiğinden dolayı Alpullu Şeker İlkokulu ve Alpullu Şeker Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Alpullu Çok Programlı Lisesi kapatılarak okul binası Alpullu Şeker Ortaokulu´na devrolmuştur.

Öğretmenlerimiz
Dostların yardımıyla tespit edebildiğim  ilkokul öğretmenlerimiz şunlardı:

Remziye Poturcu
Mazhar Pamucak
Orpen Öğretmen
Necati Deniz
Senar Karakuş (Dördüncü ve beşinci sınıflarda bizim öğretmenimiz olmuştu. Uzun yıllar sonra doçent iken beni teliçindeki evinde de ağırlamıştı)
Şükrü Bey (mandolin çalardı)
Avni bey müdür idi.

Diğer ilkokul öğretmenleri: Makbule hanım, Gülten Nemlioğlu, Müdür Necati Deniz (Sonradan gelmişti). İlkokul Müdürü Recep Saltuk...

Alpullu'da 1930 yılında Şeker İlkokul Müdürü Ali Ferit Atabek'miş.
Müdür Tuncay Sevim
Şükrü Güner
Safinaz Altınel
Nihal Başaran
Melek Karabaş
Behice Karadayı
Senar Karakuş (Dördüncü ve beşinci sınıfta öğretmenimizdi)
Nurcihan Nahaboş

İlkokul arkadaşlarım
Belli bir döneme kadar hepsinin isimlerini biliyordum. Zaman içinde unutulmaya başlandı. Hatırladıklarımı yazayım: Celal Tekinalp, Celal Tuna, Salih Kızılay, Ertan, Ersin, Figen, Nursel, Hülya, Ülker, Havva, Mehmet Yeni, Gülseren, Remzi Aşka, Talat
----
25 Şubat 1975 yılında ilkokula hazırlık amacı ile okulumuz bünyesinde anasınıfı açılmıştır ve çalışmalarıyla çevreye örnek olmuştur. 1997 – 1998 eğitim öğretim yılında 4306 sayılı yasa ile İlköğretim uygulamasına geçilmiş ve okulumuzun ismi Alpullu Şeker İlköğretim Okulu olmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçildiğinden dolayı Alpullu Şeker İlkokulu ve Alpullu Şeker Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Alpullu Çok Programlı Lisesi kapatılarak okul binası Alpullu Şeker Ortaokulu´na devrolmuştur.
-----

Samafor İlkokulu
Hangi tarihte açıldığını kesinleştiremedik. Bir rivayete göre 1969-1970 öğretim yılında. Erdoğan Duygan ağabey eşinin 1970 yılında Gülbahçe İlkokulunda öğretmenlik yaptığını söylüyor. Ortaokulun stratejik planında şu cümle geçiyor: "1972-1973 öğretim yılında Gülbahçe İlkokulunun açılmasıyla çift öğretimden normal öğretime geçilmiştir." Şimdilik 1970 yılını temel alalım.

Alaettin Ergin bu okulda müdürlük yapmış. Kurumu onun ağzından dinleyelim:

"Göreve geldiğimde bütünüyle bakımsızdı. Doğramasını, kapısını Türkiye Petrollerine yaptırdık. Camlarını cam sanayine taktırdık. Üç dekarlık arsa tapusunu Milli Eğitimin üzerine çıkarmıştık. O zamanlar, bize "keşke belediyenin üzerine çıkarsaydınız" demişlerdi. Haklıymışlar. Şimdi o arsa boş ve bakımsız. İlkokulda 10-12 sene kadar eğitim verildi, kapandı."
----
Samafor İlkokulunu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinde Erdoğan eniştemin (Pıtız Erdoğan) babası Rıdvan Yazar da rol oynamış. Onun dışında mahalle muhtarı İsmail Öztürk, Mehmet Acant, Saim Sancar'ın babası Hüseyin aga hep birlikte çalışmışlar.

Okulun ihtiyaçlarını şeker fabrikası karşılıyormuş. Okulun kurulmasına ve açılmasına yönelik para toplamak için Top Sahasında "Mini Olimpiyat" adı verilen spor karşılaşmaları yapılmış. Sahanın ortasına ring kurularak boks maçları yapılmış. Koşular, güreşler, atletizm müsabakaları düzenlenmiş. Ayrıca çevre köylerden de para toplanmış. Bu paralar ve Milli Eğitimin desteğiyle okulun yapımı gerçekleştirilmiş. İlk okul kapandıktan sonra binaları epey bir süre metruk olarak kalmış ve 2018 yılında bütünüyle yıkılarak düz bir arsa haline getirilmiş.
----
Erdoğan Duygan'ın eşi Samafor İlkokulunda öğretmenlik yapmış. Eski belediye başkanı Erdoğan ağabey okula izci takımları almıştım, diyor. O vakitler Samafor okulu sobalı, Merkez okulu ise kaloriferli imiş.  İnsanların arasında "içerdekiler" "dışarıdakiler" ayrımı çıkıyormuş. Düğüncülü yolundaki okula kaloriferli kat ilavesi yapılınca Samafor okulunu kapatıp öğrencileri oraya taşımışlar. Böylece "eşit şartlarda" öğrenim görmeye başlamışlar. Alpullu İlkokulu-Samafor ilkokulu öğrencisi olma ayrımı böylece ortadan kalkmış.

"Ayrımcılık" ne kötü bir şey... Sürekli başımızı ağrıtıyor... Bir takım insanların kendilerini ayrıcalıklı görmeleri veya özel muameleye tabi tutulmalarını beklemeleri...
----
1967 yılında Alpullu İlkokulu öğretmenleri: Şükrü Güner, Safinaz Altınel, Nihal Başaran, Melek Karabaş, Behice Karadayı, Saner Karakuş 1939 doğumlu, Babaeski doğumlu-Bizim sınıf öğretmenimizdi), Nurcihan Nahaboş, Mazhar Pamucak (İstanbul doğumlu), Ülkü Peker, Kamer Okur, Ayten Ulusoy, Fatma Yeşilleten, Makbule Çaya... (Kırklareli Yıllığı, 1967, s. 59).
------
alpullu-ilkokulu-1
alpullu-ilkokulu-2
alpullu-ilkokulu-3
alpullu-ilkokulu-4
alpullu-ilkokulu-5
alpullu-ilkokulu-6
alpullu-ilkokulu-7
alpullu-ilkokulu-8
alpullu-ilkokulu-9
alpullu-ilkokulu-10
alpullu-ilkokulu-11
alpullu-ilkokulu-12
alpullu-ilkokulu-13
alpullu-ilkokulu-14
0_selcuk_balci-5
0_selcuk_balci-7
alpullu-ilkokulu-14
alpullu-ilkokulu-15
alpullu-ilkokulu-16
alpullu-ilkokulu-17
alpullu-ilkokulu-18
alpullu-ilkokulu-20
alpullu-ilkokulu-21
alpullu-ilkokulu-22
alpullu-ilkokulu-24
alpullu-ilkokulu-25
alpullu-ilkokulu-26
alpullu-ilkokulu-27
alpullu-ilkokulu-28
alpullu-ilkokulu-29
alpullu-ilkokulu-30
alpullu-ilkokulu-31
alpullu-ilkokulu-32
alpullu-ilkokulu-33
alpullu-ilkokulu-34
alpullu-ilkokulu-35
alpullu-ilkokulu-36
alpullu-ilkokulu-38
alpullu-ilkokulu-39
alpullu-ilkokulu-40
alpullu-ilkokulu-41
alpullu-ilkokulu-42
alpullu-ilkokulu-43
alpullu-ilkokulu-44
alpullu-ilkokulu-45
alpullu-ilkokulu-46
alpullu-ilkokulu-47
alpullu-ilkokulu-48
alpullu-ilkokulu-49
alpullu-ilkokulu-50
alpullu-ilkokulu-51
alpullu-ilkokulu-52
alpullu-ilkokulu-53
alpullu-ilkokulu-54
alpullu-ilkokulu-55
alpullu-ilkokulu-56
alpullu-ilkokulu-61
alpullu-ilkokulu-62
alpullu-ilkokulu-63
alpullu-ilkokulu-64
alpullu-ilkokulu-65
alpullu-ilkokulu-66
alpullu-ilkokulu-67
alpullu-ilkokulu-68
alpullu-ilkokulu-69
alpullu-ilkokulu-70
alpullu-ilkokulu-71
alpullu-ilkokulu-74
alpullu-ilkokulu-75
alpullu-ilkokulu-76
alpullu ilkokulu çınar ağaçları