1873 - Edirne İstanbul tren hattının işletmeye alınması. 336 km.

1908 -  Alpullu tren istasyonu binasının Fransızlar tarafından yapılması. Bazı kaynaklarda 1910 tarihi verilir. (Netleştirilmesine ihtiyaç var).

1910 - Alpullu-Babaeski-Kırklareli demiryolu inşaatına başlanması (Sözleşme Temmuz, inşaat yılın son aylarında). "Alpullu - Kırklareli hattı için 7 - 20 temmuz 1910 tarihli mukavelenamenin..." Resmi Gazete, 6 Haziran 1929.

1911 - Babaeski tren istasyonunun açılışı. (Hangi ayda olduğu belli değil)

1912 - Ağustos veya Kasım ayında 45 veya 51 km'lik Kırklareli-Alpullu demir yolunun işletmeye alınması. İlk çalışmalar 1890 yılında başlamış, 1910 yılında ilk kazma vurulmuş ve 1912'de tamamlanmış.

1912 - Trakyanın Bulgarlar tarafından işgali.

1913 - 21 Temmuz, Edirne'nin Bulgarlardan kurtarılması.

1914 - Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.

1914 -  Birinci Dünya savaşı başlarından itibaren, "Trakya" sözü yerine Edirne'de ve aydın Trakyalılar  arasında "Paşaeli" kelimesi kullanılmaya başlandı. Paşaeli = Trakya. Fakat halk bu sözü tutmadı.

1914 - Belediye Teşkilat Kanunun yürürlüğe girmesi. Pancarköy adı acaba o zaman  mı verildi.

1918 - Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi.

1918 -  30 Ekim, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesinin imzalanması.

1918 -  Trakya’ya bir Fransız alayı gelmiş ve Uzunköprü-Sirkeci demiryolu hattını igal etmiş.

1919 - Babaeski'nin Yunanlılar tarafından işgali.

1919 - Fransızlar demiryolunu işletme hakkını kendilerinde saklı tutmak kaydıyla demiryolu hattının  güvenliğinin sağlanmasını Yunanlılara devretmişler.

1919 - İstiklal savaşının başlaması.

1920 - Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi.

1922 - Mudanya ateşkes anlaşması.

1922 -  9 Kasım Babaeski'nin, 10 Kasım Kırklareli'nin, 13 Kasım Tekirdağ'ın Yunan işgalinden  kurtarılması.

1923 - 18 Kasım. Türkiye ile Macaristan Krallığı arasında dostluk ve işbirliği anlaşmasının imzalanması. 20 Aralık 1926'da ticaret ve konut anlaşması yapıldı. Macaristanda savaş kayıpları ve işsizlik nedeniyle durumu iyi değildi. Macar bilim adamları, uzmanları, usta ve ustabaşıları Türkiye'ye davet edildi. Macar tarihçileri, şehir planlamacıları, konut yapımcıları Atatürk'ün reformlarını gerçekleştirmesine yardım ettiler. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih Coğrafya Fakültesinde Macadoloji Bilim Dalı kuruldu. Türk öğrencilerine burs verilmiş tarım konusunda çalışmaları için... Macar uzmanlar Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğinin kurulmasına yardım etmişler. Behiç Erkin  Ruşen Eşref Ünaydın gibi Atatürk'ün arkadaşları Macaristan'a gitmişler.

1924 -  Edirne ve Kırklareli tren seferlerinin yeniden sefere başlaması. Bunu 1924 yılında basılmış bir kitaptan anlıyoruz. Kitabın adı şöyle: Şark Demiryolları: 1 Haziran 1924 Tarihinden İtibaren İstanbul-Edirne-Svilengrad-Kuleli Burgaz-Edirne Şehir ve Alpullu-Kırk Klise Arasında Katarların Seyir ve Defteri, İstanbul: Kağıtçılık ve Matbaacılık Osmanlı  Anonim Şirketi, 1924.

1924 - Kırklareli'nin Edirne'den ayrılarak bağımsız bir il olması ve Babaeski'nin de ilçe olarak  belirlenmesi(20 Aralık 1924).

1925 - Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu.

1925 - Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1925 -  Kırklareli'de "Trakya'da Yeşilyurt" isimli gazetenin yayın hayatına geçmesi.  31 Ağustos 1925

1926 - Cumhuriyetin ilk "Tayyare Piyangosu" tertiplendi.

1927 - Uşak İspirto fabrikası hizmete alındı.

1927 -  İlk kağıt banknot basıldı.

1928 -  12 Mayıs İzcilik Teşkilatının kurulabilmesi için 1246 Sayılı Kanunun  çıkması. Avrupada yükselen sportif bazlı milliyetçi grupların bir benzerinin Türkiye'de teşkilatlandırılması. Türkiye'deki azınlık gruplarının böyle bir teşkilat kurmalarından önce bizim kendi teşkilatımızı kurmamız.

1928 - Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 -  Fransa’dan bir uzman getirtilerek, Antalya, Mersin ve Adana’da şeker kamışı yetiştirme denemeleri yaptırılıyor.

1929 - Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası hizmete girdi. Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası.

1930 - Atatürk'ün Alpullu ve Kırklareli'yi ziyareti. (20 Aralık)

1930 - Kırklereli'de Şevket Dingiloğlu Parkı'na Atatürk heykelinin dikilmesi. www.gazetetrakya.com).

1930 - Kantin Açıldı.

1932 - Fabrika hastanesi/revirinin açılışı. Teliçi'nde "memurin" binalarının ve müdüriyet binası karşısındaki parkın yapılması.

1932 - Fabrikanın küp şeker imaline başlaması.

1933 - Fabrika Hastanesinde 12 yataklı revirin ve eczanenin açılması.

1933 - Eskişehir şeker Fabrikası açıldı.

1933 - Alpullu ilköğretim okulunun açılışı. Alpullu ilköğretim okulunun kaloriferleri için indirim ihalesi açıldı.

1934 - İnönü'nün Alpullu'yu ziyaret etmesi.

1934 - Ergene Köşkü'nün açılması (Atatürk Köşkünün) 14 Ocak 1934.

1934 - Aralık ayı içinde Saray binasının açılışının yapılması.

1934 - Kantin ve Otel binaları kompleksinin açılması.

1934 - Turhal şeker Fabrikası açıldı

1935 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu. Dört şeker fabrikası devletleştirilerek bir çatı altında toplandı.

1937 - Edirne- İstanbul demiryolunun devletleştirilmesi. (1936 yılının son günlerinde ve 1937 yılının ocak ayından itibaren millileşmiş olur).

1937 - 1937 yılında Edirne-Karaağaç’da Eğitmen Kursu ve Trakya Köy Öğretmen Okulunun açılması. Okul ve Kurs önce Alpullu’ya, daha sonra Lüleburgaz’a nakledilir.

1937 - Şeker kamışı tarımının yaygınlaştırılmasını tekrar gündeme getiriliyor.

1938 - Eskişehir ispirto Fabrikası.

1938 - Alpullu'da Teliçi'ne elektrik verilmesi.

1938 - Sarımsaklı'da 300 hayvan ile süt inekçiliğine başlanması.

1939 - Adana’da şeker kamışı tarımının yaygınlaştırılması için
yeni denemeler yapılmasına karar veriliyor ve Hollanda’dan uzmanlar getirtiliyor.

1940 - 08.07.1940 Alpullu-Kırklareli telefon hattı inşaatının tamamlanarak, Kırklareli'nin şehirlerarası konuşmaya açıldığı.

1941 - Trakya'nın güvenlik nedeniyle boşaltılması.

1951 - Maliye Bakanlığının kurulması ve vergilerin bu bakanlık tarafından toplanması.

1953 - Günümüzdeki Kısmet Evlerinin başladığı Pancarköy deresinin kıyısında çiftliğe ait eski fırının yapıldığı tarih. 1956'da sel gelmesi üzerine fırın başka bir yere taşınıyor. Mehmet Sansar orada fırıncılık yapmış.

1956 - Celal Bayar'ın Alpullu'yu ziyareti ve Fındık Fethiye'nin Çiftlik Mahallesine elektrik getirmesi.

1987 - Alpullu- Kırklareli tren hattının işletmeye kapatılması. (Kırklareli demiryolu hattında 1987 yılına kadar yolcu taşımacılığı yapılırken, bu yıldan sonra yolcu taşımacılığı son bulmuştur).

1991 - 10 Evler, 15 Evler, Saray ve Demiryolualtı evlerinin özel şahıslara satılması.

2013 - Şeker Fabrikasının üretim dışı kalması (2013-2016 yılları arası, 2017'de faaliyete geçti, 2018'de kısa bir süre çalıştı.)


---

Zaman Çizelgesi

 
alpullu-zaman_cizelgesi-1
alpullu-zaman_cizelgesi-2
alpullu-zaman_cizelgesi-3
alpullu-zaman_cizelgesi-4
alpullu-zaman_cizelgesi-5
alpullu-zaman_cizelgesi-6
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Zaman Çizelgesi Ziraat Ziraat Aletleri Ziraat Atölyesi Ziraat Bankası Ziraat Bölgeleri Ziraat Müdürleri Ziyaretçi Defteri Ziyaretçi Ünlüler Zorluk Yılları