Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Mondros Mütarekesi ve Mudanya Anlaşması...

Trakya'nın dolayısıyla Alpullu'nun kaderi açısından önemli. Mondros Anlaşması Kasım 1918 ve Mudanya Anlaşması ise 1922...  Arada geçen zorlu dört yıl.

Türkler 2 Kasım 1918’de topraklarını savunmak için Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kuruyorlar.

14 Kasım 1918’de Mondros Antlaşmasının bir maddesi gerekçe gösterilerek bir Fransız alayı Uzunköprü-Sirkeci demiryolunu ele geçiriyor. Alpullu, Kasım ayının sonlarından itibaren Fransızların elinde. Fakat bu hattı ellerinde çok tutmuyorlar. İki ay geçmeden 1919 Ocak ayında işletme hakkı kendilerinde saklı kalmak kaydıyla Yunanlılara devrediyorlar. Ve böylece Yunan zulmü başlıyor.

Venizelos Trakya'da 600 bin Rum var iddiasındaymış. Bizimkiler yalanlarını yüzlerine vurup gerçek rakamı vermişler, 850 bin Müslümana karşı  280 bin rum. Yani üçte bir oranındalar. Rumlar yalan söyleyerek rakamı üçe katlamışlar ve Demiryolu hattını kendilerine devr etmeleri için Fransızları ikna etmişler.

Yunanlılar hat boyundaki Hadımköy, Çatalca, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz, Alpullu ve Uzunköprü gibi Türk şehirlerine küçük askeri müfrezeler yerleştirmişler. Dedeağaç-Muratlı şimendifer hattıyla, Tekirdağ'a 1000’er mevcutlu dört tabur Yunan askeri...

Çeteler kurmuşlar, insanları tutuklamışlar, öldürmüşler, baskınlar yapmışlar... Türlü türlü eziyetler ve cefalar... Osmanlı bu gelişmeleri İtilaf Devletleri nezdinde protesto ediyor ama hiç bir şekilde etkili olamıyor.

Bu sırada Anadolu'da istiklal Savaşı devam etmekte... Gözler orada. Hem bizim, hem de Yunanlıların... Orayı kazanırsak Trakya'yı da kazanacağız, kaybedersek her yeri kaybedeceğiz... Büyük Taarruz'la Yunanlılar Anadolu'dan süpürülüp atılıyor, sıra Trakya'ya geliyor... Ve derken, Mudanya Anlaşması, Trakya'nın kurtuluşu...

Ayrıntılı bilgi edinmek için...

---
19. yüzyıl sonlarında Rus asıllı Aleksander Ganyanofa ait olan, Mudanya Mütarekesi'nin yapıldığı bina, Mudanyalı iş adamı Hayri Ipar tarafından satın alınarak 1937'de müze olarak açılmış, 1959'da da Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir.
----

--
Mondros-Mudanya
 
342
alpullu-mondros-anlasmasi-1
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z