Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Alpullu'daki polis teşkilatından ayrı olarak fabrikanın kendi güvenlik teşkilatı var. Ve güvenlik elemanları. Eskiden onlara fabrika bekçisi veya  fabrika bekçileri derdik... "Güvenlik elemanı" sözcüğü sonradan çıktı.

Güvenlik elemanlarının bulunduğu yerler belliydi. Fabrikanın ana girişinde bulunan nizamiye kapısı... Koloni kapısı... Kantarların bulunduğu yerdeki giriş... Küspe kapısı...

Peki, kaç tane bekçi vardı? Bir vardiyada 8-10 kişi olabilir. Kampanya zamanında fabrikanın üç vardiya çalıştığını düşünürsek toplam bekçi sayısı herhalde otuzu buluyordur. Kampanya dışında sayılarının azalması lazım. Erdinç Yavuz "1975'te 45 kişi idik" diyor. 

Fabrika, daha ekonomik olacağını düşünerek 1998 veya 2000 yılında bekçilere düzenli maaş uygulamasından vazgeçti. Güvenlik elemanlarını sadece kampanya zamanında ve ihaleyle istihdam etme uygulamasına geçti. Aynı yıllarda  itfaiyeciler de bu şekilde istihdam edilmeye başladılar.
---
Hayati Birgin'in katkısıyla...
Eskiden Mehmetali Tirkayı Bekçibaşıydı sonrasında Servet Birgin uzun müddet bekçibaşılık yaptı. Yeni kanunla birlikte Güvenlik Amiri olarak emekli oldu. Emekli olduktan sonra yerine vekaleten Fatrettin Gürkan baktı.

Erdinç Yavuz anlatıyor:
Gece vardiyasındaki bekçiler saat kurarlardı. 15 dakikada bir altı kontrol noktasına gidip orada sabit olarak tutulan anahtarlarla boyuna asılan saati kurarlar ve böylece o bölgeyi kontrol etmiş olurlardı. Anahtarlar; Kolonikapı'da, Şeker Ambarında, Pancar Muhasebesinde, Küp Şeker önünde, kazan dairesinde, ofis-müdüriyet binası önünde olurdu. Bekçiler belirli yerlerde görev yaparlardı. Bulundukları yerler ve bekçi sayısı şu şekilde idi: Hastane 1, Koloni kapısı 3, Koloni seyyar 1, Ofis kapısı 3 (biri Bekçibaşı idi), pancar kapısı 3, Tel Kapı 3 (Fabrikanın içinden Teliçi'ne geçiş kapısına Tel Kapı derdik), Ziraat Atölyesi 3 kişi, Kontrol 3 kişi... Ayrıca izin değişimlerinde eleman açığını kapatmak için 3 yedek personel olurdu. Yirmi yedi, otuz civarında bekçi kadrosu vardı.
---
Fabrika satıldıktan sonra güvenlik elemanı sayısının azaltıldığını görüyorum. Nizamiye kulübeleri daha az kalabalık. Özel sektör adam sayısını daha  iyi hesaplıyor.

.

Fabrikanın Güvenliği

 
alpullu-fabrikanin_guvenligi-1