Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Bu adı ben verdim. Alpullu'da böyle bir adlandırma yok.  Top Sahası'nın karşısında fabrikaya ait olan 173/1 parselde beş bina var. Bu arazi ve üzerindeki binalar fabrikanın kolaylık tesisleri gibi işlev görüyor. Fabrikanın "yardımcı tesisleri" veya "yan tesisleri"...

"Destek birimleri" de diyebiliriz...

İlk bina Kapalı Spor Tesisi. İkincisi Ziraat Atölyesi... Üçüncü bina İtfaiye Garajı... Dördüncüsü Gübre Ambarı ve beşinci bina boş Depo...

Kapalı Spor Tesisi. Daha önce gübre ambarı olarak kullanılıyormuş. Bölgeler Şefliği birimi buradan  çiftçilere gübre dağıtımı yaparmış. Sonra karar verilmiş, "burayı spor tesisi yapalım" denmiş.  1982 veya 1983 yılında.... 450 m2 genişliğinde büyük bir yer.

Çok amaçlı spor tesisi olarak kullanılmış. Güreş, voleybol, basketbol, futbol ve koşu  idmanları için... Bu spor türleri için gerekli malzemeler satın alınmış ve içeride hazır bulundurulmuş. Güreş minderleri, basket potaları, fileler...  Sporcuların kilo ve ter atmaları için ayrıca bir de sauna yapılmış.

Günümüzde sistem bozuldu. Artık bunların hiçbirisi yok. Her yer darmadağınık... Fabrika satıldıktan sonra ne olarak kullanılacak göreceğiz.

Ziraat Atölyesi. Bilgileri Aziz Telal Ayverdi'den alıyorum... Tarım aletlerinin tamir edildiği, bakımlarının yapıldığı bir yer. Eski ustalardan Hilmi Kral, Şükrü Dağlı, Selahattin Özgüvenç burada çalışıyorlardı. İlk tohum ekme makinesi, mibzerler Alman malıydı. 1975 yılından sonra yerli makineler çıkmaya başladı. Kuruluşundan 40 yıl sonra.... Eski mibzerleri hayvanlar, atlar çekiyordu. Yerli pancar tohumu kullanılıyordu. İri iri tohumlardı. Sonra genetik tohumlar geldi, boyları küçüldü. Tarlalara "kaplama ilaçlı tohumlar" ekilmeye başlandı. Ziraat atölyesinde yaklaşık 18 kişi çalışıyordu.

İtfaiye Garajı. Yapı eskiden oto tamirhanesi olarak kullanılmış. 1975 yılında İtfaiye Garajına dönüştürülmüş. İtfaiye'de Osman Çavuş, Vehbi Ertuğrul, Lütfü Gülsen, Hüsmen Kavakoğlu gibi isimler görev yapmışlar. Yapı üç bölümlü imiş. İlk bölüm depo olarak ayrılmış. Orta bölümde itfaiye personeli kalmış son bölüm ise yine depo ve garaj olarak kullanılmış.

Gübre Deposu ve Ambarı. Dördüncü bina, ambar olarak kullanılmış. Mibzer garajıymış. Çalışanlar burayı "barınak" olarak isimlendirirlermiş.

Depo. Eternet kaplı yapı. Uzun süre boş kalmış kullanılmamış..

Fabrikanın Yan Tesisleri

 
alpullu-fabrikanin-yardimci-tesisleri-1
alpullu-fabrikanin-yardimci-tesisleri-2