Fabrikanın-Açılışı Fabrika Alanı Fabrika Arazisi Kimin Fabrikanın Arşivi Fabrikaların Birleşimi Fabrikanın Bölümleri Fabrika Çalışanları Fabrikanın-Duraklaması Fabrikanın Güvenliği Fabrikanın Hissedarları Fab.nın İdare Meclisi Fabrika İşçisi Fabrikanın Jeeb'i Fabrikanın Kanunu Fabrikanın Kapasitesi Fabrikanın Kârı Fabrikanın-Kurucuları Fabrikanın Kuruluşu Fabrikanın Memurları Fabrikanın Muafiyetleri Fabrika Müdürleri Fabrika Nizamnamesi Fabrika Otomobilleri Fabrikanın Satılması Fabrikanın Tevsii Fabrikanın Yan Tesisleri Fabrika Treni Fabrikanın Yeri Fayton Fırınlar Filmler Fitre ve Zekat Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
Son Posta – 28.8.1930

Bu münasebetle hatıra gelen bir iki noktaya da şuracıkta işaret edelim.

1- Alpullu şeker fabrikası ilk aletlerini hangi vasıta ile tedarik etmiştir? Bunların vaziyeti hazırda ve sermayede oynadığı rol nedir?

2- Şekerin vesika ticareti aldığı 1926 senesinde kimlere ve ne miktar şeker verildiği, şeker taciri olmayanların istifade dereceleri

3- İnhisar zamanında Avrupa komisyoncularının teklifleri niçin ret edilmiştir? O zamanki fiatlarla mübayaa fiatları arasındaki fark?
Bu suallere daha ilave edilebilecekler epey uzundur. Alakadarların şimdilik sorduğumuz bu suallere cevapları var mıdır?

Alpullu Şeker Fabrikasının Menfaatleri

Avrupa’dan İstanbul’a gelen ecnebi şekerlerin beher vagonundan 2720 lira gümrük resmi, 50 lira da oktruva resmi alınmaktadır. Ceman bu miktar 2770 liraya baliğ olmaktadır.

Buna mukabil şeker fabrikası hakkında azamî kolaylık ve faydalar temin edilmiştir.

Şeker inhisarı mevcut iken Alpullu fabrikası vagon başına 850 lira inhisar resmi ve saire veriyordu.

Gümrük resmi olan 1880 lirayı vermiyordu. Bu 1880 lira fabrika için gümrük muafiyeti oluyordu.

Meclis kapanmadan evvel şeker hakkında kabul edilen kanun üzerine Alpullu fabrikasının ecnebi şirketlere vagon başına temin ettiği 50 lira oktruva verdiği halde Alpullu şeker oktruva vermemektedir. Alpullu’ya temin edilen bu kadar bin lira menfaat kimin kesesinden çıkıyor?


.

Fabrika Makinelerinin Komisyoncusu Kim?

 
fabrika_makinelerinin_komisyoncusu
fabrika_makinelerinin_komisyoncusu_2