1937 yılında "ray otobüsleri" diye bir kavramla karşılaşıyoruz. Terim tutmamış ki, günümüze kadar gelememiş. "Pulman" dediğimiz yolcu treni vagonu olmalı.

İnsanlarda doğal içgüdüdür. Bir olguyu iki kelime yerine tek kelimeyle anlatmak veya konuşmak isterler. Pulman sözcüğü varken lafı uzatıp niçin Ray Otobüsleri desinler ki...

24 Kanunusani 1937 tarihli Akşam gazetesinde çıkan haberin ayrıntısına bakalım.

"Alpullu ve Kırklareli arasında ray otobüsleri işletilmesine karar verildiğini yazmıştık. Şark demiryolları tarafından yapılan ve ahiren dokuzuncu işletme müdürlüğünce tatbik edilmekte olan tenzilâtlı tarifeden ray otobüsleri yolcularının ne şekilde istifade edeceklerine dair bir tarifname hazırlanmıştır. İstanbul, Uzunköprü, Kırklareli, Alpullu tren biletlerinde yalnız gitme için ve gündüzleyin seyahat etmek şartı ile yüzde 30, gidip gelme biletlerde ise yüzde elli tenzilât yapılmıştı. Gece seyahat edenler arasında İstanbul’dan Edirne’ye, Edirne’den İstanbul’a; Edirne’den Alpullu’ya, A Alpullu’dan Edirne’ye gidenler bu yüzde elli tenzilâttan istifade edebileceklerdir. Ray otobüsleri ile Edirne’den Kırklareli’ne seyahat edecek olanlar Edirne’den Alpullu’ya kadar bir ve Alpullu’dan da Kırklareli’ne gene başka bir bilet aldıkları takdirde tenzilâttan müstefit olabileceklerdir. Ayni şekilde Kırklareli’nden İstanbul’a veya Edirne’ye seyahat etmek isteyenler de gene Alpullu’da bilet değiştirdikleri takdirde ucuz seyahat edebileceklerdir."

Ray Otobüsleri

 
alpullu-ray-otobusleri-1
Radyo Radyo Havadisleri Rafet Seçkin Rahmi Artemiz Rasathane Ratip Tahir Ray Otobüsleri Renkli Simalar
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z