Türklerin rasathane kurmaları Ali Kuşçu zamanına kadar gitmekte... Ali Kuşcu, 1450 yılında Semerkand Rasathanesi’ni kurmuş olan Uluğ Bey’in öğrencisi... Bu çalışmalar Osmanlı zamanında da devam etmiş ve Cumhuriyet'e kadar ulaşmış. Ayrıntıları Kandilli Rasathanesinin web sayfasından öğrenilebilir.

Türkiye'de meteoroloji dersleri ilk olarak Ankara'da Ziraat Enstitüsünde Prof. Dr. Lajos Lóczy, Prof. Dr. Oszkár Wellmann ve  Prof. Dr. Antal Rétly tarafından verilmiş. Bunların içinde Rétly Antal adlı şahıs özellikle önemli. Türkiye'de meteoroloji hizmetlerini Batılı yaklaşım ve anlayış çerçevesinde kuran ve başlatan kişi olarak biliniyor. Vecdet Erkun, Hungarıan and hungarıan refunds, http://www.matud.iif.hu/2011/04/06.htm

Rasathane ve meteoroloji gözlemevi anlamına geliyor. Hangi tarihte kurulduğunu bilmiyoruz ama pancar ziraatinin hava koşullarından etkilenme durumunu takip etmek için Alpullu'da da bir rasat yeri veya rasathane kurulmuş.

İlk "rasat yeri" muhtemelen fabrikayla birlikte kurulmuş. 1928 yılında İspirto Fabrikanın önünde böyle bir yerin hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Buraya "rasathane" diyemeyiz. Rasat veya gözlem yapılan bir yer... Bir dolap var ve yere gömülmüş bazı ölçüm araçları ve gereçleri...

Rasat yeri daha sonra Teliçi'ne taşınmış. Hangi tarihte bilmiyoruz. 1930'dan sonra olabilir. Çünkü Teliçi'ndeki çınar ağaçları 1930'lu yıllarda dikiliyor. Bir iki yıl içinde "rasat yeri" Büyük Köşk'ün üst tarafına taşınıp oraya bir de küçük bir yapı yapılarak "Rasathane" haline getirilmiş...

Pancar bölgelerinde rasat istasyonlarının kurulması zorunlu görülüyor. Rasat istasyonu veya Rasathane'nin bulunmadığı yerlerde iklimi, hava koşullarını izlemek kabil değil.

İlkokul yıllarında öğretmenlerimiz bizi oraya götürmüşlerdi. Rasathane yetkilisi oradaki cihazlar ve sistemler hakkında bilgi vermişti. Bu yağmur ölçer, bu hava basıncını ölçüyor, bu rüzgar gülü rüzgarın kaç şiddette estiğini gösteriyor gibi...  Orada kulübemsi küçük bir ev veya büro vardı ve içeride bazı cihazlar yer alıyordu. Ayrıca bahçede kimisi dolap şeklinde, kimisi kulemsi bir takım aletler, bir takım  cihazlar vardı. Uzun eğitim yılları içinde Alpullu'dan uzak kaldığım bir zaman diliminde kapanmış. Gerekçeleri ne idi bilmiyoruz. Aletler ve cihazlar alınıp başka yerlere götürülmüş. Alpullu Rasathanesi zihnimizde tatlı bir anı...
----
Rasathanenin "rasatçısı" Edirne'li Sabahattin Özdündar imiş. Her gün rasat alır, hava durumu raporları hazırlarmış. Rasathane, ziraat müdürlüğüne bağlı imiş. Emekli olunca İstanbul'a yerleşmiş. Rahmetli olmuş. Muhasebe Müdürü Ceyhun Özdündar'ın ağabeyi imiş.  Son rasatçı emekli olduktan sonra Rasathaneyi 1990'lı yılların başında kapatmışlar. 
---

----

Rasathane

 
alpullu-rasathane-1
alpullu-rasathane-2
alpullu-rasathane-3
alpullu-rasathane-4
alpullu-rasathane-5
alpullu-rasathane-6
alpullu-rasathane-7
alpullu-rasathane-8
alpullu-rasathane-9
alpullu rasathane
alpullu rasathane
alpullu rasathane
Radyo Radyo Havadisleri Rafet Seçkin Rahmi Artemiz Rasathane Ratip Tahir Ray Otobüsleri Renkli Simalar
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z