Vergi Kaçakçılığı

 
1935 yılında fabrikalar kendilerini tasfiye ederek Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kuruluyor. Nedeni fabrikaların özel sektörün elinde iyi yönetilmemesi.

20.12.1936 tarihli Cumhuriyet gazetesi haberinde Alpullu Şeker Şirketi zamanında 800 bin liralık vergi kaçakçılığı yapıldığı iddiası dile getiriliyor. Bu konuda inceleme ve araştırma yapılmasına karar verilmiş.

Şeker fabrikasının eski yöneticileri "bunun kaçakçılık olmayıp vergi ihtilafı" olduğunu söylüyorlar.

Sonra iş "tatlıya bağlanmış" gibi gözüküyor...

--- Konuyla ilgili bir başka haber

Cumhuriyet Gazetesi, 29.4.1937

Şeker fabrikası aleyhindeki dava Şirketin tasfiye haline rağmen hazinenîn dava hakkı kabul edildi
Avans ve inhisar resmini vermediğinden dolayı Hazine tarafından hali tasfiyede bulunan Alpullu şeker fabrikası aleyhine açılmış olan 800,000 küsur liralık davaya dün ikinci ticaret mahkemesinde devam olunmuştur. Dünkü celsede Hazineyi avukat Rifat Ahmed’le Beraet Zeki ve şirketi de avukat İsmail İsâ temsil etmişlerdir. Şirket vekilleri tasfiyenin ilânından sonra 1 sene geçmiş olduğunu, Hazinenin bu müddet zarfında müracaat etmemesi dolayısı ile artık şirketi değil, ancak tasfiye memurlarının şahıslarını dava etmeleri lâzım geleceğini iddia etmişlerdi. Bu karışık nokta dünkü celsede halledilmiş ve mahkeme, tasfiye halinde de olsa aradan bir sene geçmiş, olmasına rağmen Hazinenin gene şirketi dava edebileceğine karar vermiştir. Bundan sonra evrak tahkikat hâkimi Fahriye havale edilmiştir. Bu sekiz yüz bin liralık davaya devam olunacaktır.---
Ulaşım Umumi Müfettişlik Umumi Tuvaletler Uzunköprü Vergi Kaçakçılığı
A B C D E. F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z